Logo CBG Connect B.V.

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met
CBG Connect B.V., Bollenmarkt 8i, 1681PJ Zwaagdijk-Oost.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat CBG Connect B.V. in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. CBG Connect B.V. gebruikt uw persoonsgegevens o.a. voor:
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot CBG Connect B.V., haar relaties en haar medewerkers.
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

CBG Connect B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.


Cookies

Op de website van CBG Connect B.V. worden geen cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. CBG Connect B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van CBG Connect B.V. vallen.

Inzage

U mag CBG Connect B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u CBG Connect B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.