Logo CBG Connect B.V.

Nieuwe privacywet heeft heel wat (verplichte!) voeten in aarde...

Je hebt er vast al over gelezen: vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg de AVG. De regelgeving binnen de hele Europese Unie is vanaf dat moment identiek. De AVG, ook bekend als General Data Protection Regulation, oftewel de GDPR, vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. En dat heeft, óók voor jouw organisatie, nogal wat gevolgen voor de manier waarop je met de bescherming van persoonsgegevens om moet te gaan.

De belangrijkste wijzigingen helder op een rij

De privacyrechten van je relaties worden versterkt en uitgebreid en er ligt meer verantwoordelijk bij je organisatie voor het juist, en nóg transparanter omgaan met privacygevoelige informatie. Wanneer dit onjuist wordt ingericht, dan kunnen boetes worden opgelegd door Europese toezichthouders. Deze boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen (!) euro. Je dient passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen. Een passend privacybeleid en het bijhouden van een verwerkingsregister, waaruit blijkt dat je bedrijf zich aan de AGV houdt, wordt verplicht.

En verder...

Bij alle middelen, zoals bijvoorbeeld softwarepakketten, dien je vooraf al gedegen rekening te houden met het privacy-thema. Wanneer er binnen je organisatie op grote schaal gegevens worden verwerkt, dan is een Functionaris Gegevensbescherming verplicht. Bij een hoog privacyrisico voor de betrokkenen voer je verplicht een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit. Dat is een onderzoek dat privacyrisico’s in kaart brengt, zodat je concreet in staat bent om deze risico's te beperken. Nog niet alles is overigens duidelijk, zoals wat dan precies gegevensverwerking op 'grote schaal' is. Of wanneer er exact sprake is van een 'hoog risico'...

CBG Connect richt zich proactief op nieuwe regelgeving

Uiteraard zijn we achter de schermen al enkele maanden druk bezig met het perfect inrichten van onze eigen systemen. Daarnaast houden we de ontwikkelingen rondom dit belangrijke thema continu in de gaten. Wanneer er zich relevante zaken voordoen dan informeren we je proactief, onder meer via onze blogs. Ben jij benieuwd hoe wij omgaan met jouw gegevens en wil je daar meer informatie over ontvangen? Neem dan vooral contact met ons op.

Nieuwe privacywet heeft heel wat (verplichte!) voeten in aarde...